ΣΕΒ

Δ. Παπαλεξόπουλος: Παράθυρο ευκαιρίας 12-18 μηνών για το ελληνικό επιχειρείν
Σύνδεση βιομηχανίας, startups με Innovative Greeks
ΑΠΟΨΕΙΣ

Κάθε ανεπτυγµένη οικονομία έχει την καινοτομία στο επίκεντρο των παραγωγικών της δυνατοτήτων, καθώς μέσα από την καινοτομία τροφοδοτείται η ανάπτυξη, η εξωστρέφεια και η μεγέθυνση, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας. Η διάθεση επαρκούς εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού συνιστά μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ενίσχυση της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας.