ΣΕΒ

φωτ. αρχείου
Φωτ. Καθημερινή
BUSINESS & FINANCE

«Έχουμε μία εξαιρετική πρώτη ύλη ως χώρα σε ότι αφορά τον κλάδο και την επιχειρηματική ετοιμότητά του και παράλληλα μετά την πανδημία υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, όπως το well-being, ή η silver economy. Αυτές οι ευκαιρίες πρέπει να αξιοποιηθούν όπως έχει αναφερθεί σε αυτό το συνέδριο ουκ ολίγες φορές».

Φωτ. AP
GREEN ECONOMY

Την ανάγκη ταχείας εφαρμογής των συμφωνηθέντων στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα επισημαίνει ο πρόεδρος δ.σ. του ΣΕΒ Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, με αφορμή την παρουσία του στην COP26, δηλώνοντας ότι ο Σύνδεσμος και ο επιχειρηματικός κόσμος στηρίζουν σταθερά την κλιματική φιλοδοξία της Ε.Ε.. «Στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP26), έγιναν κάποια σημαντικά βήματα […]