Πυροσβεστική

Εργοστάσιο Γιαννίτση: Εμπρησμό από πρόθεση δείχνουν τα έως τώρα στοιχεία της Πυροσβεστικής