ΟΣΕ

Ποινική δίωξη σε στελέχη της ΓΑΙΑ ΟΣΕ και του ιταλικού ομίλου τρένων για τη συντήρηση τρένων και δικτύου
O Γιάννος Γραμματίδης  μεταβατικός πρόεδρος του ΟΣΕ – Το νέο δ.σ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η επιλογή των προσώπων για την κάλυψη των θέσεων του νέου ΔΣ πληροί συγκεκριμένα κριτήρια που ακολουθούν τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, την εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, την ελεγκτική, αλλά και την ποσόστωση των φύλων.