ΟΟΣΑ

Πλατφόρμα για καλύτερη αξιοποίηση επιδοτήσεων δημιουργούν ΔΝΤ, ΟΟΣΑ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ