Νομισματική πολιτική

Πάουελ: Θα αυξήσουμε περαιτέρω τα επιτόκια, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κορυφαίος κεντρικός τραπεζίτης είπε ότι η Fed έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος του δρόμου, όμως ο αντίκτυπος από τις μέχρι τώρα επιτοκιακές αυξήσεις δεν έχουν γίνει ακόμη πλήρως αισθητός.