Λαθρεμπόριο

Εφορία: Νέα μονάδα ειδικών δυνάμεων για φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Κέντρο ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών συστήνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δημιουργώντας επί της ουσίας μια νέα μεγάλη διωκτική μονάδα που θα αναλάβει τον έλεγχο του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής.

Φοροδιαφυγή: Με εγγύηση από 3.000 έως 1 εκατ. ευρώ η ενεργοποίηση ΑΦΜ που έκλεισαν
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ απενενεργοποιήθηκε για φοροδιαφυγή, αφερεγγυότητα, πτώχευση ή λαθρεμπόριο, και θέλουν να αναπτύξουν εκ νέου επιχειρηματική δραστηριότητα.