Λάμψα

Έκρηξη επενδύσεων 10 δισ. ευρώ για ξενοδοχεία
Λάμψα: Προχωρά η επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της αύξησης και μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με ισόποση αύξηση και μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της προχωρά με σχετική ανακοίνωσή της η Λάμψα.

Λάμψα: Πράσινο φως από την ΕΓΣ στην επιστροφή κεφαλαίου 0,47 ευρώ ανά μετοχή
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των €0,47, τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά €0,47 και την επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους αποφάσισε η σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Λάμψα Α.Ε.

Λάμψα: Aναχρηματοδότηση δανεισμού με ομολογιακό 75 εκατ. ευρώ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην αναχρηματοδότηση του δανεισμού της προχώρησε η Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων Λάμψα Α.Ε. μέσω της έκδοση ομολογιακού δανείου 75 εκατ. ευρώ, διάρκειας 12,5 ετών,  το οποίο καλύφθηκε από τις Eurobank, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα.