Κριστίν Λαγκάρντ

Φωτ. Reuters
ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απώτερος στόχος η άντληση κεφαλαίων για την χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και η παροχή κινήτρων σε Ευρωπαίους να επενδύσουν σε ομόλογα και μετοχές πέραν των εθνικών τους συνόρων, γεγονός που με τη σειρά του θα βοηθήσει στον επιμερισμό του κόστους των τοπικών κύκλων ύφεσης.