Κινητή τηλεφωνία

Η Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ αυστηροποιεί τους κανόνες εισαγωγής κινητών από Κίνα
Τηλεπικοινωνίες: Τι «τρέχει» με τη United Group – Η αποκαλυπτική έκθεση της JP Morgan
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από τον Μάρτιο του 2019 οπότε η BC Partners απέκτησε ποσοστό πλειοψηφίας στην United Group, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μετά από μισθώσεις (Ebitda-al) υπερτριπλασιάστηκαν. Ωστόσο, όχι χωρίς τίμημα. Η έκθεση της JP Morgan τοποθετεί το χρέος κυμαινόμενο επιτοκίου της United Group σε 1,5 δισ. ευρώ.