ΚΕΠΕ

Στο 44,9% του ΑΕΠ οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών – Από 19% το 2009
BUSINESS & FINANCE

Πρόοδο στους επιμέρους δείκτες εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας, όπως οι εξαγωγές και η προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, καταγράφει το δελτίο του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ. Ωστόσο επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο, η απόσταση που χωρίζει την Ελλάδα από τις επιδόσεις στην Ε.Ε. παραμένει μεγάλη.