Καταθέσεις

Aκριβές στα δάνεια, «φθηνές» στις καταθέσεις οι τράπεζες
BUSINESS & FINANCE

H απόδοση των καταθέσεων στην Ελλάδα είναι η τέταρτη χαμηλότερη στην Ευρωζώνη. Από την άλλη, οι δανειολήπτες βαρύνονται με το τέταρτο υψηλότερο επιτόκιο στην καταναλωτική πίστη και με το υψηλότερο στα επιχειρηματικά δάνεια. Η κατάσταση στα στεγαστικά δάνεια είναι σαφώς καλύτερη.

ΕΕΤ: Σημαντική μείωση του spread επιτοκίων Ελλάδας και Ευρωζώνης
BUSINESS & FINANCE

Tο περιθώριο των νέων στεγαστικών δανείων για αγορά κατοικίας σε σχέση με τις νέες προθεσμιακές καταθέσεις άνω του 1 έτους, ήταν μικρότερο στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, παρατηρεί η ΕΕΤ.

ΤτΕ: Στάσιμο στο 0,25% το επιτόκιο νέων καταθέσεων – Αύξηση στα επιτόκια των δανείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σχεδόν αμετάβλητο, στο 0,25%, παρέμεινε τον Απρίλιο του 2023 το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 5,85%. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 5,60  εκατοστιαίες μονάδες.