Καταθέσεις

Μαγνήτης τα αμοιβαία κεφάλαια –  Εισροές 2,5 δισ. ευρώ το 2024
BUSINESS & FINANCE

Στα 2,5 δισ. ευρώ φθάνουν οι εισροές νέων κεφαλαίων στα αμοιβαία κεφάλαια από τις αρχές του χρόνου. Η αύξηση των επενδύσεων σε αμοιβαία αποδίδεται στις ελκυστικές αποδόσεις που προσφέρουν αυτή την περίοδο, σε αντιδιαστολή με τα χαμηλά επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων.

Τράπεζες: Μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων και δανείων
BUSINESS & FINANCE

H διαφορά του επιτοκιακού περιθωρίου των ελληνικών τραπεζών σε σχέση με αυτό των ευρωπαϊκών, δηλαδή η διαφορά μεταξύ του επιτοκίου χορηγήσεων και αυτού των καταθέσεων, συνέχισε να διευρύνεται το α’ τρίμηνο. Το μέσο επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 3,37%, έναντι 1,62% που ήταν ο μέσος όρος στην Ευρωζώνη.