Ιταλία

φωτ. ΑΡ
ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΕΙΔΗ

Πηγές ανέφεραν ότι ο Τζον Ελκαν, γόνος της οικογένειας Αrmani εξετάζει το ενδεχόμενο συγχώνευσης στο πλαίσιο των σχεδίων του να δημιουργήσει μία μεγάλη επιχειρηματική σύμπραξη στον χώρο των πολυτελών ειδών. 

φωτ. ΑΡ
ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πρακτορείο περιγράφει τους νέους ορίζοντες που ανοίγει το Ταμείο Ανάκαμψης για μία ολοκληρωτική αναμόρφωση των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, προσελκύοντας νέες επενδύσεις και καθιστώτας τις οικονομίες τους πιο λειτουργικές. Και αυτό, γιατί δεν είναι μόνο το νέο χρήμα που θα εκταμιευθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά η προώθηση μεταρρυθμίσεων.