ΙΟΒΕ

Τρεις κρίσεις μετά, οι ίδιοι πληρώνουν το 80% των φόρων
BUSINESS & FINANCE

Παρά το γεγονός ότι έχουμε περάσει οικονομική κρίση, πανδημία και πρόσφατα ενεργειακή κρίση, οι ίδιοι φορολογούμενοι πληρώνουν τους φόρους, τα εισοδήματα παραμένουν χαμηλά για μεγάλο τμήμα του πληθυσμού, ενώ η φοροδιαφυγή οργιάζει.