Ηλεκτρονικό εμπόριο

φωτ. e-satiscation
Φωτ. Shutterstock
ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ουσιαστικότερη συμβολή του κορωνοϊού στον τομέα της λιανικής, του λιανεμπορικού καταστήματος, εστιάζεται στην επιτάχυνση των εξελίξεων που κατευθύνουν τον όγκο πωλήσεων και μοιράζονται μεταξύ φυσικού και ψηφιακού καταστήματος.