Ημιαγωγοί

«Μια νέα βιομηχανική επανάσταση»: Ράλι 140 δισ. σε ένα βράδυ για την εταιρεία-φαινόμενο