ΓΣΕΕ

ΓΣΕΕ: Μείωση 8,3% στο πραγματικό εισόδημα  – Απόκλιση μεταξύ μισθών και παραγωγικότητας
Πώς αμείβονται όσοι θα δουλέψουν την 25η Μαρτίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο αμοιβής των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν την 25η Μαρτίου παρέχουν η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ).