Γιώργος Φλωρίδης

Υπ. Δικαιοσύνης: Παρουσίαση του μεταρρυθμιστικού σχεδίου στους προέδρους των δικηγορικών συλλόγων