Γιάννης Κεφαλογιάννης

Στο Λουξεμβούργο, για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, Γεραπετρίτης και Κεφαλογιάννης