Γερμανία – Οικονομία

Ώρα σκληρών αποφάσεων στη Γερμανία: SOS εκπέμπει η ατμομηχανή της Ευρώπης
Πυρηνική ενέργεια στη Γερμανία: Ένα comeback που «σβήνει» προσπάθειες δεκαετιών
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ενδεχόμενο να παρατείνει την ζωή των πυρηνικών αντιδραστήρων που έχουν απομείνει στη χώρα εξετάζει η Γερμανία, ενδεχομένως ανατρέποντας τις προσπάθειες – σε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο- τουλάχιστον μίας δεκαετίας.