Γαλλία – Οικονομία

Γιατί είναι «ιερή» η σύνταξη στα 62 για τους Γάλλους;
Ύφεση ή όχι; Οι ενδείξεις για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης
ΓΑΛΛΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Παρότι η δραστηριότητα στους ιδιωτικούς τομείς Γαλλίας και Γερμανίας συρρικνώθηκε περαιτέρω τον Δεκέμβριο ακολουθώντας την πτωτική τάση των τελευταίων μηνών, τα στοιχεία σχηματίζουν διαφορετική εικόνα για κάθε μία από τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης.