Φοροδιαφυγή

Ελλάδα 2.0: Διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS – Στόχος ο περιορισμός της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αξιωματούχων τού υπουργείου, με τον ολοκλήρωση των έργων θα έχει περιοριστεί σημαντικά η απώλεια εσόδων για το Δημόσιο και έτσι θα έχουν απελευθερωθεί πόροι για την άσκηση άλλων δράσεων, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές παροχές.

Ενίσχυση συνεργασίας ΕΕ – Νορβηγίας για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η συμφωνία επιτρέπει στις φορολογικές αρχές της ΕΕ και της Νορβηγίας να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να διεξάγουν κοινές δράσεις για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ