Ευρωεκλογές

Ευρωζώνη: Το πρόβλημα είναι τώρα ο δομικός πληθωρισμός