Εξοικονομώ-Αυτονομώ

Φωτ. intime
φωτ. InTime News
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ

Aντίστροφη μέτρηση για την εκκίνηση του νέου «Εξοικονομώ» -προϋπολογισμού 632 εκατ. ευρώ (δημόσια δαπάνη) μέσω του οποίου επιδιώκεται να αναβαθμιστούν ενεργειακά περί τις 50.000 κατοικίες. Με στόχο να ενημερωθούν έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι (ωφελούμενοι του προγράμματος και μηχανικοί) για τις αλλαγές στο πρόγραμμα σε σχέση με τα προηγούμενα προδημοσιεύεται Οδηγός του νέου προγράμματος το αμέσως […]

φωτ. Shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ - Ε.Ε.

Ένα κύμα κτιριακών ανακαινίσεων βρίσκεται σε εξέλιξη ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο της βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας κατοικιών και δημοσίων εγκαταστάσεων. Η πρωτοβουλία Renovation Wave Strategy, που περιλαμβάνει και το όραμα για ένα νέο Ευρωπαϊκό Bauhaus, έχει στη διάθεσή της πλούσιους πόρους για την επόμενη 6ετία, αφού το 37% των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης […]

AP Photo/Thanassis Stavrakis
GREEN ECONOMY

«Γκάζι» στην ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας βάζει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για μείωση των εκπομπών ρύπων και περιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων – Έως και 70% το ποσοστό χρηματοδότησης.

  • φωτ. Intime News
  • Εξοικονομώ - Αυτονομώ
  • φωτ. InTime News
  • φωτ. Intimenews