Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επ. Ανταγωνισμού: Μέτρα για αποτελεσματικό ανταγωνισμό στις κατασκευές 
Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση συγχώνευσης αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την έγκριση της συγχώνευσης των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 3959/2011 αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού.