Εκδόσεις εντόκων γραμματίων/ ομολόγων

Βιώσιμα ομόλογα: Πτώση 17% παγκοσμίως στο πρώτο τρίμηνο
ΑΓΟΡΕΣ

Oι συνολικές εκδόσεις πράσινων, κοινωνικών και αειφόρων ομολόγων, καθώς και αυτών που εκδίδονται από επιχειρήσεις με βιώσιμο επιχειρησιακό μοντέλο, όπως ανανεώσιμες πηγές, έφθασαν την αξία των 231,7 δισ.δολαρίων στο πρώτο τρίμηνο.

Κύπρος: Την έκδοση πράσινου ομολόγου ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την πρόταση του Υπουργού Οικονομικών για την έκδοση από την Κυπριακή Δημοκρατία ενός πράσινου/βιώσιμου ομολόγου ενέκρινε κατά στη σημερινή συνεδρίασή του το Υπουργικό Συμβούλιο της Κύπρου