Εκδόσεις εντόκων γραμματίων/ ομολόγων

Με μέτρο ο δανεισμός από τις αγορές για το Ελληνικό Δημόσιο και το 2023
Επανέκδοση 5ετούς ομολόγου: 2,5 φορές υπερκάλυψη – Αντλήθηκαν 975 εκατ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 1,865 δισ.  ευρώ ανήλθαν οι προσφορές τις οποίες έλαβε ο ΟΔΔΗΧ στην σημερινή επανέκδοση μέσω δημοπρασίας του ελληνικού 5ετούς ομολόγου, κυμαινόμενου επιτοκίου  και λήξης 15 Δεκεμβρίου 2027, ύψους 750 εκατ. ευρώ.