Εκδόσεις εντόκων γραμματίων/ ομολόγων

AP Photo
Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Νέα έξοδο στις αγορές ετοιμάζει το ελληνικό δημόσιο, το οποίο προχωρά στην επανέκδοση 10ετούς ομολόγου, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς. 

Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Όλο και πιο ελκυστικοί εμφανίζονται οι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου, επιδρώντας καταλυτικά στις συνθήκες χρηματοδότησης της χώρας. Ιστορικό χαμηλό για το κόστος δανεισμού της Ελλάδας. Ορατή σταδιακά η επενδυτική βαθμίδα, μέχρι το τέλος του 2022.