Ειρήνη Αγαπηδάκη

Ειρ. Αγαπηδάκη: Αυξάνουμε τον αριθμό των παθολόγων και γενικών ιατρών στη χώρα μας