Δώρο Πάσχα

Φωτ. AP
BUSINESS & FINANCE

Έως σήμερα καταβάλλεται το Δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων όσων βρέθηκαν σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου έως και 31η Μαρτίου, οι οποίοι θα πληρωθούν σήμερα Μ.Τετάρτη την κρατική αναλογία του δώρου Πάσχα.

φωτ. Ιntimenews
BUSINESS & FINANCE

Έως αύριο, Μεγάλη Τετάρτη, θα καταβληθεί το Δώρο Πάσχα για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων και όσων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή από την 1η Ιανουαρίου του 2021 έως και την 31η Μαρτίου του 2021.