Χρήστος Στυλιανίδης

Επιτήρηση θαλασσίων συνόρων και μεταναστευτικές ροές στη συνάντηση Στυλιανίδη – Schallenberg
Χρ. Στυλιανίδης: Στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την ασφάλεια στη θάλασσα
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ο κ. Στυλιανίδης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι ένθερμος υποστηρικτής της αναγκαιότητας να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες απαιτήσεις και προκλήσεις.