Ατμοσφαιρική ρύπανση

Φωτ. shutterstock
GREEN ECONOMY

Με τη σωστή προετοιμασία και αποφασιστικές ενέργειες η Ελλάδα μπορεί να πετύχει το στόχο μείωσης εκπομπών άνθρακα κατά 55% μέχρι το 2030, εστιάζοντας στις πιο οικονομικά ελκυστικές και ώριμες τεχνολογίες. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την μελέτη Net Zero Greece της McKinsey, στην οποία τονίζεται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις της τάξης των 500 δισ. ευρώ έως το 2050 αλλά και τομές στο παραγωγικό μοντέλο και τις καταναλωτικές συνήθειες.

φωτ. Via Verde (Facebook)
GREEN ECONOMY

Ένας μοναδικός κήπος έχει στηθεί στις κολώνες που στηρίζουν έναν μεγάλο αυτοκινητόδρομο στο Μέξικο Σίτι, ώστε να συμβάλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης. Η κάθε κολώνα, η οποία στηρίζει τη γέφυρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο, είναι καλυμμένη με χιλιάδες φυτά. Σημειώνεται ότι τα φυτά αυτά […]