Ασφαλιστικά Ταμεία

Ξεκινά να εφαρμόζεται το πανευρωπαϊκό ατομικό συνταξιοδοτικό προϊόν, PEPP
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για ένα νέο εθελοντικό σύστημα σε επίπεδο ΕΕ, που θα επιτρέπει στους πολίτες να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότησή τους, ενώ το προϊόν θα προσφέρεται από ευρύ φάσμα χρηματοπιστωτικών εταιρειών