Ασφαλιστικά Ταμεία

Αυξήσεις στις συντάξεις και μέτρα στήριξης «τρώνε» το πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αυξήσεις στις συντάξεις ενισχύουν κατά πολύ τα έξοδα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία όμως και το 2023 θα παραμείνουν πλεονασματικά. Το πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 749 εκατ. ευρώ αλλά θα είναι μειωμένο κατά 243 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2022.

Πώς θα πάρουν οι επιχειρήσεις την έκπτωση του 40% για τις ασφαλιστικές εισφορές
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Aπό την 1/1/2023 ενεργοποιείται το πρόγραμμα επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών  μέσω του οποίου, επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με τη μορφή της μερικής απασχόλησης (ποσοστό άνω του 50%) και μετατρέψουν μια σύμβαση από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, κερδίζουν έκπτωση 40% των ασφαλιστικών εισφορών.