Άμυνα

Reuters: Ελλάδα και άλλες 3 χώρες ζητούν ειδική μεταχείριση των αμυντικών δαπανών για χρέος