8ωρο εργασίας

Ο Henry Ford καθιέρωσε το 8ωρο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει
Αδ. Γεωργιάδης: Μετατρέπουμε την «μαύρη» εργασία σε νόμιμη και φανερή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το νομοσχέδιο αυτό θέλει να αποτυπώσουμε σε χαρτί, πράγματα που ήδη ισχύουν προ πολλού στην αγορά εργασίας και τα οποία μέχρι τώρα γινόντουσαν παράνομα, οδηγώντας τον κόσμο σε “μαύρη” εργασία, στην “μαύρη” οικονομία».