ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια επαγγέλματα θα κάνουν υποχρεωτικό Covid τεστ – Όλη η διάταξη

Λιανεμπόριο, επισιτισμός, τουρισμός, μεταποίηση, μεταφορές, εκπαιδευτικές δομές, δικαστήρια

Φωτ. intimenews

Τους επαγγελματικούς τομείς στους οποίους επιβάλλονται ως υποχρεωτικά τα τεστ κορωνοϊού, πριν από την προσέλευση των εργαζομένων στον εργασιακό τους χώρο, ορίζει διάταξη σε τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στη Βουλή και έχει στη διάθεσή του το «MR».

Η διάταξη αυτή αφορά τους εργαζόμενους σε κλάδους οι οποίοι αναμένεται να ανοίξουν το προσεχές διάστημα και συγκεκριμένα στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στις μεταφορές (χερσαίες, ακτοπλοϊκές και αερομεταφορές), στις εκπαιδευτικές μονάδες (εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό), όπως και οι δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι.

Αναλυτικά το σχετικό άρθρο του πολυνομοσχεδίου το οποίο βρίσκεται προς συζήτηση στη Βουλή αναφέρει:

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να ορίζεται, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, με κοινή απόφαση τoυ Υπουργών Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, ως προϋπόθεση προσέλευσης στον τόπο παροχής εργασίας ή άσκησης του λειτουργήματος των εν γένει απασχολουμένων, η προηγούμενη διαπίστωση, μετά από διαγνωστικό έλεγχο νόσησης από τον κορωνοϊό COVID – 19, ότι ο απασχολούμενος δεν νοσεί. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να επιβληθεί σε εργαζόμενους που απασχολούνται ιδίως στους κλάδους του λιανεμπορίου, του επισιτισμού, του τουρισμού, της μεταποίησης και των μεταφορών (χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αερομεταφορών) και σε πάσης φύσεως εκπαιδευτικές μονάδες ως εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και σε δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

2. Οι εργοδότες ή οι, κατά περίπτωση, νόμιμοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων ή οι διοικητικοί προϊστάμενοι των φορέων, καθώς και οι απασχολούμενοι, ευθύνονται για την τήρηση της υποχρέωσης της παρ. 1.

3. Με την ίδια απόφαση, καθορίζονται η διαδικασία και οι φορείς διενέργειας του ελέγχου, η δυνατότητα υποβολής σε αυτοέλεγχο, η συχνότητα υποβολής σε διαγνωστικό έλεγχο, ο τρόπος διάθεσης των διαγνωστικών δοκιμασιών, ο τρόπος βεβαίωσης της υποβολής σε έλεγχο και των αποτελεσμάτων του, ο τρόπος και η διαδικασία αναγγελίας των αποτελεσμάτων, οι διοικητικές κυρώσεις που μπορούν να επιβληθούν, τα όργανα επιβολής των κυρώσεων, κάθε άλλη οικονομική δραστηριότητα που μπορεί να υπαχθεί στην υποχρέωση του παρόντος, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Μπορείτε να δείτε όλη τη διάταξη στα Σχετικά Αρχεία (Άρθρο 5).  

moneyreview.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Money Review