Business & Finance Πέμπτη 25/02/2021, 17:40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το εμπόριο και οι εξαγωγές μέσο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην Ε.Ε.

Το εμπόριο και οι εξαγωγές μέσο για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην Ε.Ε.

Το ρόλο της προστιθέμενης αξίας του εμπορίου και των εξαγωγών, ως μέσο για την καταπολέμηση στις ανισότητες στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, ανέδειξε η ψηφιακή εκδήλωση «Ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας, της προόδου και της ανάπτυξης στις περιφέρειες της Ε.Ε.», η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης ανέλαβαν από κοινού η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα και την προώθηση εξαγωγών, και ο ομόλογός της γαλλικός Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, Business France, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Οργανισμών Προώθησης Εξαγωγών (ETPOA).

. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να αναδείξει τη συμβολή του εξαγωγικού εμπορίου στην περιφερειακή ανάπτυξη και να χρησιμεύσει ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών, βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας. Αφορμή στάθηκε το πρόγραμμα «Προώθηση των Εξαγωγών Plus», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, ενώ υλοποιήθηκε από την GIZ, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε αναφορά στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά και στις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές που εφαρμόζονται για την άμβλυνση του αντίκτυπου της άνισης ανάπτυξης, η οποία είχε παρατηρηθεί και καταγραφεί τα τελευταία χρόνια από αρκετούς διεθνείς οργανισμούς. Έμφαση όμως συγκεκριμένα δόθηκε στο πώς οι εθνικοί Οργανισμοί Προώθησης Εξαγωγών, όπως οι συνδιοργανωτές Enterprise Greece και Business France, μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, δόθηκε η ευκαιρία και σε άλλους Οργανισμούς Προώθησης Εξαγωγών, πέραν των συνδιοργανωτών, να μοιραστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και τις δικές τους εμπειρίες και επιτυχημένες πρακτικές: στους Οργανισμούς Προώθησης Εξαγωγών της Πορτογαλίας (AICEP), της Ισπανίας (ICEX) και της Ιταλίας (ITA).

Μιλώντας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Εντεταλμένη Σύμβουλος της Enterpise Greece, κα. Μπέττυ Αλεξανδροπούλου, αφού ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδήλωσης,  κατά την οποία παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης μέσω του εξαγωγικού εμπορίου, αναφέρθηκε τόσο στις σημαντικές ενέργειες της Enteprise Greece όσο και σε εθνικό επίπεδο: «Η μεταρρύθμιση που γίνεται στο πεδίο της εξωστρέφειας είναι σημαντική, συγκεντρώνοντας όλα τα εργαλεία κάτω από ένα φορέα, το Υπουργείο Εξωτερικών. Η Enterprise Greece, έκανε την τελευταία χρονιά πολλές μεταρρυθμίσεις στην οργάνωσή της, με αποτέλεσμα να λειτουργεί ακόμα πιο πελατοκεντρικά, να μετατρέπει άμεσα τις υπηρεσίες της σε ψηφιακές και να συνάπτει στρατηγικές συμμαχίες με παίκτες παγκόσμιας εμβέλειας, προκειμένου να διευρύνει και να ενισχύσει την ελληνική εξαγωγική βάση. Την επόμενη χρονιά, προτεραιότητα έχει να εστιάσουμε στις περιφέρειες, αναδεικνύοντας την εξαγωγική τους δυναμική με καινοτόμο τρόπο. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους αντίστοιχους οργανισμούς προώθησης εξαγωγών της ευρωπαϊκής οικογένειας και η στήριξη της DG REFORM είναι πολύ χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό και υλοποίηση στοχευμένων και βιώσιμων πρωτοβουλιών».

Ο κ. Χένρι Μπάισας, COO Team France Export της Business France επεσήμανε πως η στρατηγική εγγύτητας που εφαρμόστηκε το 2018 έχει δώσει μία νέα οπτική στην προώθηση των εξαγωγών των γαλλικών ΜμΕ. Πράγματι, το δίκτυο συμβούλων εξαγωγών (Team France Export) μέσα από τη συνέργεια με τα εμπορικά επιμελητήρια και την αναπτυξιακή τράπεζα BPIFrance, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική εστιάζοντας στις ανάγκες των εξαγωγικών επιχειρήσεων και προσφέροντάς τους τις κατάλληλες λύσεις. Έδωσε επίσης έμφαση στη σπουδαιότητα της σημερινής εκδήλωσης επειδή λειτουργεί ως πλατφόρμα ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για τους ευρωπαίους εταίρους που μπορούν έτσι να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να οικοδομήσουν μια κοινή βάση γνώσης που θα συμβάλει στην ανάπτυξη όλων των περιφερειών.

Από την πλευρά του ο κ. Μάριο Νάβα, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΓΔ REFORM) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογράμμισε ότι «για τη διασφάλιση μιας πράσινης, ψηφιακής και ανθεκτικής ανάκαμψης, η υποστήριξη των περιφερειών είναι ζωτικής σημασίας. Η ποιότητα διακυβέρνησης, καθώς και των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών διοικήσεων θα αποτελέσει κύριο μοχλό υλοποίησης μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων.». Τόνισε επίσης ότι «με βάση την εμπειρία μας σε περισσότερα από 1.000 έργα τεχνικής υποστήριξης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύεται ότι στη διαδικασία μιας μεταρρύθμισης, η ενεργός συμμετοχή των  ενδιαφερομένων μερών είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της.». Ο κ. Νάβα αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα υποστήριξης των εξαγωγών και επενδύσεων από την πλευρά της Γενικής Διεύθυνσης REFORM. Σε αυτά συγκαταλέγονται και τα έργα προώθησης εξαγωγών στην Ελλάδα που οδήγησαν στη δημιουργία εργαλείων για τις  εξαγωγικές επιχειρήσεις, όπως π.χ. το Help Desk στην Enterprise Greece.

moneyreview.gr

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News