ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα 2 δισ. ευρώ άγγιξε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το 2023

Τα 2 δισ. ευρώ άγγιξε η αγορά των καινούργιων αυτοκινήτων το 2023

Σημαντική μεγέθυνση εμφάνισε το 2023, έναντι του 2022, η αγορά καινούργιων αυτοκινήτων, της οποία η αξία είναι υπερδιπλάσια, σε σχέση με πριν από μία δεκαετία, γεγονός που φανερώνει πως οι Έλληνες ενισχύουν συνεχώς τη δαπάνη για απόκτηση αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με τον Αδάμ Ρεγκούζα, Manager της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, η αξία της αγοράς, που αντιστοιχεί στις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων, διαμορφώθηκε σε 2 δισ. ευρώ πέρυσι, έχοντας αυξηθεί κατά 29%, σε σχέση με το 2022.

Αυξάνεται ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Κατά την περίοδο 2014-2023, βάσει της μεθοδολογίας που έχει υιοθετήσει η συμβουλευτική εταιρεία, ο κλάδος, όπως διευκρινίζει ο κ. Ρεγκούζας, εμφάνισε μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής κατά 8,9%. Σε σύγκριση με το 2013, η αξία της αγοράς αυτοκινήτων έχει υπερδιπλασιαστεί, ενώ έχει ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019.

Η ανοδική πορεία της αγοράς αυτοκινήτων προκύπτει, βέβαια, και από την αύξηση των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε πέρυσι, έναντι του 2022, κατά 27,7% σε 134.484 το 2023, σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Μεσοπρόθεσμα, δηλαδή έως και το 2026, οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων εκτιμάται, κατά την ΣΤΟΧΑΣΙΣ, ότι θα εμφανίσουν ρυθμό ανάπτυξης 5,7% και θα αγγίξουν τις 160 χιλ. Σε χρονικό ορίζοντα μετά το 2026, οι αναλυτές εκτιμούν πως οι ταξινομήσεις θα διαμορφωθούν σε 245 χιλ. και θα βρεθούν στα επίπεδα του 2003, ενώ χρονιά -ρεκόρ υπήρξε το 2000 με 290,2 χιλ. ταξινομήσεις.

Βελτιώνονται τα χρηματοοικονομικά μεγέθη

Η άνοδος των πωλήσεων έχει θετική επίδραση και στις επιχειρήσεις που εισάγουν καινούργια αυτοκίνητα, όπως προκύπτει από τη χρηματοοικονομική ανάλυσή τους.

«Λόγω της αύξησης των πωλήσεων, η λειτουργική κερδοφορία (Ebitda) ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών του κλάδου (7,52%), είναι η πιο υψηλή το 2022» εξηγεί η Κατερίνα Ματσούκα, υπεύθυνη κλαδικών μελετών της ΣΤΟΧΑΣΙΣ. Η συγκεκριμένη αναλογία (Ebitda προς πωλήσεις) ανερχόταν σε μόλις 3,37% το 2013, συρρικνώθηκε σε 1,87% το 2015 και ανήλθε σε 5,5% το 2019.

«Ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών (σ.σ.: οι τόκοι) τη διετία 2021-2022 και ιδιαίτερα το 2022, οπότε διαμορφώθηκε στο 5,03%, φανερώνει ότι οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα πιθανές αρνητικές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος» προσθέτει η κα Ματσούκα.  Επίσης, το χρονικό διάστημα 2021-2022, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων του κλάδου ενισχύθηκαν, γεγονός που αποτυπώνεται στα περιθώρια καθαρού κέρδους που μέχρι και το 2016 ήταν αρνητικό, διαμορφώθηκε σε 5,51% το 2017 και ανήλθε στο 4,86% το 2022. Αυτό αποτυπώνεται και στους χρηματοοικονομικούς δείκτες αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (39,05%) και απασχολουμένων κεφαλαίων (10,28%) για το 2022 του κλάδου.

Όπως σημειώνει η Ελισάβετ Μαλούκου, σύμβουλος της ΣΤΟΧΑΣΙΣ, στο σύνολο των εξεταζόμενων επιχειρήσεων, μία στις δύο, βάσει δημοσιευμένου κύκλου εργασιών το 2022, ξεπερνούν το μέσο όρο του μικτού κέρδους (περίπου 15%).

Η στροφή στην ηλεκτροκίνηση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει περαιτέρω τις πωλήσεις του κλάδου.

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News