Business & Finance Πέμπτη 26/10/2023, 18:21
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την εθνική στρατηγική δεξιοτήτων παρουσίασε ο διοικητής της ΔΥΠΑ

Την εθνική στρατηγική δεξιοτήτων παρουσίασε ο διοικητής της ΔΥΠΑ

Την επικαιροποιημένη εθνική στρατηγική δεξιοτήτων παρουσίασε ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού, Σπύρος Πρωτοψάλτης, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ΔΥΠΑ, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (23-27 Οκτωβρίου 2023).

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση για το ευρωπαϊκό έτος δεξιοτήτων 2023, η ανάδειξη δράσεων για την προώθηση της διά βίου μάθησης και της απόκτησης και αναβάθμισης δεξιοτήτων, καθώς και ο κρίσιμος ρόλος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Όπως είπε ο κ. Πρωτοψάλτης, σκοπός της στρατηγικής δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού είναι η διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου για τη διάγνωση των αναγκών της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες, την πρόβλεψη των αναγκών αυτών στο εγγύς και μεσοπρόθεσμο μέλλον, την αξιοποίηση και την προσαρμογή των δράσεων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, προκειμένου το εργατικό δυναμικό να αποκτά ή να αναβαθμίζει δεξιότητες, ώστε να είναι δυνατή η άμεση και επιτυχής διασύνδεσή του με την αγορά εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Πρωτοψάλτης παρουσίασε τους βασικούς στόχους της εθνικής στρατηγικής, οι οποίοι είναι οι εξής:

– Η αποτελεσματική αντιστοίχιση της προσφοράς και της ζήτησης της αγοράς εργασίας σε όρους απαιτούμενων δεξιοτήτων.

– Η παρακολούθηση και ο εντοπισμός των σύγχρονων τάσεων και των δεξιοτήτων που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής αγοράς εργασίας, με έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη ανάπτυξη.

– Η ενίσχυση της πρόσβασης όλων των ενδιαφερομένων, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, στα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης.

– Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

– Η συστηματική μέτρηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και η διασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου των παρόχων της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και των προσφερόμενων προγραμμάτων.

– Η αξιολόγηση και βελτίωση των μοντέλων χρηματοδότησης της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, διαμέσου της σύνδεσης των αμοιβών των παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης με τις επιδόσεις τους σε όρους απασχολησιμότητας των ωφελουμένων.

– Η αξιολόγηση του μοντέλου διακυβέρνησης της στρατηγικής δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και η αναβάθμισή του από την απλούστευσή του και τον βελτιωμένο συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΔΥΠΑ ανέλυσε τους οκτώ άξονες για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, που είναι οι ακόλουθοι:

– Μετασχηματισμός της αγοράς εργασίας για δημιουργική χρήση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

– Ενίσχυση της καινοτομίας και της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων, μέσω της αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

– Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και προώθηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς.

– Προώθηση κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας.

– Μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας με στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων σε κλαδικό – επαγγελματικό – χωρικό επίπεδο.

– Επένδυση σε επαγγέλματα και δεξιότητες του μέλλοντος.

– Ενίσχυση των οριζόντιων δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με παράλληλη σύζευξη/αντιστοίχιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

– Προσαρμογή των δράσεων της στρατηγικής δεξιοτήτων σε επιμέρους ανάγκες ωφελουμένων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πρωτοψάλτης υπογράμμισε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής είναι η συνεχής βελτίωση και η αξιολόγηση της ποιότητας διδασκαλίας και κατάρτισης σε όλα τα στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διασφάλιση συμμετοχής μεγαλύτερων ποσοστών του ενεργού πληθυσμού σε δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Όπως τόνισε, η στρατηγική είναι απολύτως συμβατή με τον στόχο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον οποίο τουλάχιστον 60% όλων των ενηλίκων θα πρέπει να παρακολουθεί κατάρτιση κάθε χρόνο έως το 2030 και υιοθετεί τις αρχές της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων, που αποβλέπουν α) στην ενίσχυση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας, β) στην εξασφάλιση κοινωνικής δικαιοσύνης, μέσα από την ισότιμη πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη διά βίου μάθηση, παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γ) στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας για την αντίδραση σε κρίσεις.

Από την πλευρά της, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, περιέγραψε, μεταξύ άλλων, τις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Διαβάστε επίσης: 

ΔΥΠΑ: Νέος κύκλος κατάρτισης για 30.000 ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

ΔΥΠΑ: 142.887 προσλήψεις σε 4 χρόνια με τα προγράμματα επιδότησης

Μνημόνιο συνεργασίας της ΔΥΠΑ με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News