Business & Finance Παρασκευή 5/04/2024, 17:32
BUSINESS & FINANCE

Aegean: Στις 30 Απριλίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και Δ.Σ.

Aegean: Στις 30 Απριλίου η Γ.Σ. για διανομή μερίσματος και Δ.Σ.

Την Τρίτη 30 Απριλίου και ώρα 11:00 θα διεξαχθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση της Aegean Airlines, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση, μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας καθώς και η διανομή μερίσματος για το 2023.

Οι μέτοχοι της«ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» θα συμμετάσχουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα είτε με τηλεδιάσκεψη σε πραγματικό χρόνο, είτε μέσω επιστολικής ψήφου πριν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για όλα ή για ορισμένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καλούνται οι μέτοχοι σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, που ομοίως θα διεξαχθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στις 14 Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Η ατζέντα των θεμάτων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων και των Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων) για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.202331.12.2023), που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, μετά της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2. Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων, διανομής μερίσματος στους μετόχους και καταβολής αμοιβών από τα κέρδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01.01.2023–31.12.2023).

3. Έγκριση κατ’ άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη χρήση 2023 και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2023, σύμφωνα με το άρθρο 117 παρ. 1 περ. (γ) του Ν. 4548/2018. 

4. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (τακτικού και αναπληρωματικού) για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων) της χρήσης 2024 (01.01.2024 – 31.12.2024) και έγκριση της αμοιβής τους. 

5. Υποβολή προς συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018.  1

6. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική χρήση 2023. 

7. Υποβολή αναφοράς-έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020. 

8. Παροχή άδειας, κατ’ άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στη διοίκηση θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας. 

9. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

10. Εκλογή νέας Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017 – καθορισμός είδους, θητείας, αριθμού και ιδιοτήτων των μελών της. 

11. Τροποποίηση της Πολιτικής Αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

12. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις. 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News