Business & Finance Πέμπτη 13/07/2023, 18:15
BUSINESS & FINANCE

Intracom: Από 21 Ιουλίου η καταβολή της επιστοφής κεφαλαίου 0,12 ευρώ

Από την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023, θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Intracom Holdins, από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank.

Intracom: Από 21 Ιουλίου η καταβολή της επιστοφής κεφαλαίου 0,12 ευρώ

Από την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023, θα ξεκινήσει η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου ύψους 0,12 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους της Intracom Holdings, από την πληρώτρια τράπεζα Alpha Bank.

Υπενθυμίζεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 22.06.2023, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 10.032.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά € 0,12, δηλ. από € 0,88 σε € 0,76, και επιστροφή – καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 63.536.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,76, η καθεμία.

Την 03.07.2023 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2991649/2023 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της υπ’ αριθμ. πρωτ. 2991649ΑΠ/03.07.2023 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, συνεπεία της ως άνω μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου, σύμφωνα με την απόφαση της από 22.06.2023 επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 13ης Ιουλίου 2023 ενημερώθηκε για τη μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού € 0,12, ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από τη Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία € 0,76, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία (Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2023), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (€ 0,12 ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2023. Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα “ALPHA BANK”,  ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τράπεζας), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News
TAGS