ΣΠΥΡΟΣ ΡΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τον προηγούμενο μήνα είχα την ευκαιρία να βρίσκομαι σε ένα συνέδριο επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων και να μιλήσω για τις δυνατότητες που δίνει η τεχνολογία στις 3 γραμμές άμυνας των επιχειρήσεων, ήτοι Εσωτερικός Ελεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση και Διαχείριση Κινδύνων, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο περιθώριο των συζητήσεων που είχα με […]