ΜΙΡΑΝΤΑ ΞΑΦΑ


ΑΡΧΕΙΟ
15.06.2021 / 07:45

Η φορολογία των πολυεθνικών επιχειρήσεων ήταν ανέκαθεν πονοκέφαλος για τις φορολογικές αρχές κάθε κράτους. Θα πρέπει να φορολογούνται στη φορολογική τους έδρα ή στις χώρες όπου παράγουν υπεραξία; Το πρόβλημα εντάθηκε με την παγκοσμιοποίηση και με to άυλο κεφάλαιο (intangible capital), όπως οι πατέντες και το λογισμικό, που εύκολα μετακινούνται από χώρα σε χώρα σε […]


08.04.2021 / 11:45

Γνώρισα τον Bob Mundell το 1982 στην Ουάσιγκτον, όταν ήδη εργαζόμουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε ένα συνέδριο με θέμα το διεθνές νομισματικό σύστημα. Η πρώτη εντύπωση που μου εντυπώθηκε ήταν η απόλυτη εμπιστοσύνη στην ορθότητα των απόψεών του. Όταν ένας από τους οικονομολόγους στο πάνελ επεσήμανε ότι τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τις απόψεις του, […]


15.02.2021 / 08:00

Στις αρχές του 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε γενική ρήτρα διαφυγής από το Σύμφωνο Σταθερότητας (ΣΣ) για να δοθεί σε κάθε χώρα-μέλος μεγαλύτερο περιθώριο κινήσεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Συγχρόνως ήρε προσωρινά τους περιορισμούς στις κρατικές ενισχύσεις για να μπορεί κάθε χώρα να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της ανάλογα με τη δημοσιονομική ευχέρεια που διαθέτει. […]