ΚΩΣΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Ως ανταπόκριση στις ανάγκες απανθρακοποίησης και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (European Green Deal), το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) προβλέπει την πλήρη απόσυρση έως το 2028 των λιγνιτικών μονάδων, που συντηρούν σημαντικό όγκο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Παράλληλα, στον εθνικό σχεδιασμό για την πράσινη μετάβαση, αποτυπώνεται και η […]