ΙΩΣΗΦ ΜΠΕΛΟΥΚΑΣ

data-analytics-kai-techniti-noimosyni-15787
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Η επιτάχυνση σε όλα τα επίπεδα των προγραμμάτων του ψηφιακού μετασχηματισμού (Ψ.Μ.) είναι πλέον πραγματικότητα και δεν ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας ή μελλοντικών στρατηγικών σχεδιασμών.