ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΜΟΥ

to-defi-kai-i-epopteia-toy-55161
ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡΟ

Από το πλήθος των προκλήσεων που οι επόπτες των κεφαλαιαγορών αντιμετωπίζουν, αφενός λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και αφετέρου λόγω της συνεχούς επέκτασης του αντικειμένου τους, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική δραστηριότητα (Decentralized Finance, DeFi). Η δραστηριότητα, δηλαδή, που λαμβανει χώρα εκτός του κεντρικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η αποκεντρωμένη χρηματοοικονομική έχει ως θεωρητικό υπόβαθρο την από-διαμεσολάβηση […]