Δελτια Τυπου Τετάρτη 14/06/2023, 15:36
ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

1st GenAI Summit SE Europe – Gazarte, Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023: Πρώτο συνέδριο Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη ΝΑ Ευρώπη

1st GenAI Summit SE Europe – Gazarte, Αθήνα, 15 Ιουνίου 2023: Πρώτο συνέδριο Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στη ΝΑ Ευρώπη

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής (https://genaisummitseeurope.com/#team), που προέρχονται από εταιρείες όπως η OpenAI, η Google και η Νvidia και από Ελληνικά και  ξένα πανεπιστήμια, όπως Stanford, Cambridge και Harvard, με χαρά ανακοινώνουν την έναρξη του πρώτου “GenAI cohort of organizations”. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με στόχο να ενδυναμώσει επιχειρήσεις, δημόσιους και ακαδημαϊκούς οργανισμούς στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, για την υπεύθυνη και βιώσιμη ενσωμάτωση των νέων δυνατοτήτων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, α) στις καθημερινές ροές εργασίας (“GenAI enhanced workflows” in Marketing, Growth/Customer Success, Project Management/Operations), β) στα προϊόντα/τεχνολογίες τους, και γ) στις ερευνητικές τους δραστηριότητες (R&D/prototyping workflows).

Το GenAI Summit είναι η έναρξη μιας σειράς εκδηλώσεων – cohort events: Masterclasses, Bootcamps, Thematic Summits που θα λάβουν χώρα μέσα στους επόμενους 9 μήνες για τους οργανισμούς-μέλη, μέχρι το δεύτερο GenAI Summit, στις 29 Φεβρουαρίου 2024. Πέρα από τους εκπροσώπους των εταιρειών που χτίζουν τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (Large Language Models) τα μέλη του Cohort, που θα έχουν παρουσία και στο Summit είναι οι πιο καινοτόμες εταιρείες των κλάδων τους που φροντίζουν ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (#DigitalTransformation) να γίνεται αντιληπτός και χρήσιμος αφενός στους εργαζόμενούς και τους τελικούς χρήστες των  προϊόντων/υπηρεσιών τους και αφετέρου στις κοινότητές τους.

Πέρα από τις εταιρείες, σημαντική παρουσία στο Cohort και το Summit έχουν ακαδημαϊκά ιδρύματα που ενδυναμώνουν τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό τους να ενσωματώνουν στην εκπαιδευτική διαδικασία τα νέα GenAI εργαλεία, και κυρίως τους εκπαιδεύουν στη δεξιότητα να θέτουν καλύτερα ερωτήματα/καλύτερες εντολές – better questions/better prompts, που αποτελεί πλέον, μετά την έλευση του ChatGPT, τη δεξιότητα της δεκαετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το GenAI Cohort, το Summit και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://genaisummitseeurope.com

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News