Κόσμος Τρίτη 7/06/2022, 18:33
ΚΟΣΜΟΣ

Κομισιόν: Σε ισχύ ο κανονισμός για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

Κομισιόν: Σε ισχύ ο κανονισμός για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο κανονισμός της ΕΕ για την αντιμετώπιση της διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Το νομικό πλαίσιο που θεσπίζει ο κανονισμός διασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας θα αφαιρούν το τρομοκρατικό περιεχόμενο από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας, μειώνοντας έτσι την ικανότητα των τρομοκρατών να διαδίδουν την προπαγάνδα τους στο διαδίκτυο.

Οι κανόνες που ισχύουν από σήμερα θα περιλαμβάνουν: τον κανόνα για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από τις διαδικτυακές πλατφόρμες εντός μίας ώρας από τη λήψη της εντολής αφαίρεσης· την υποχρέωση των πλατφορμών να λαμβάνουν μέτρα όταν εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο· ισχυρές διασφαλίσεις που εγγυώνται τον πλήρη σεβασμό θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση· την υποχρέωση των διαδικτυακών πλατφορμών και των εθνικών αρχών να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά με τον όγκο του αφαιρούμενου τρομοκρατικού περιεχομένου.

Αναλυτικά από σήμερα θα ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Κανόνας μιας ώρας: Οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα υποχρεούνται να αφαιρούν τρομοκρατικό περιεχόμενο μόλις λάβουν εντολή αφαίρεσης από τις αρχές των κρατών μελών εντός μίας ώρας.
  • Θα καταστήσει επίσης υποχρεωτικό για τις πλατφόρμες να λαμβάνουν μέτρα όταν εκτίθενται σε τρομοκρατικό περιεχόμενο.
  • Οι εντολές αφαίρεσης πρέπει να περιέχουν αιτιολόγηση για τους λόγους που το υλικό θεωρείται τρομοκρατικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο αμφισβήτησης της εντολής αφαίρεσης.
  • Οι κανόνες περιλαμβάνουν ισχυρές δικλίδες ασφαλείας για τη διασφάλιση του πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως η ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στην ενημέρωση. Για παράδειγμα, υλικό που διαδίδεται για εκπαιδευτικούς, δημοσιογραφικούς, καλλιτεχνικούς ή ερευνητικούς σκοπούς εξαιρείται.
  • Τα κράτη μέλη θα μπορούν να επιβάλλουν κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση και να αποφασίζουν για το επίπεδο των κυρώσεων, το οποίο θα είναι ανάλογο με τη φύση της παράβασης.
  • Οι νέοι κανόνες ορίζουν επίσης υποχρεώσεις διαφάνειας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες και για τις εθνικές αρχές να αναφέρουν ετησίως την ποσότητα του τρομοκρατικού περιεχομένου που αφαιρέθηκε, τα αποτελέσματα των καταγγελιών και των προσφυγών, καθώς και τον αριθμό και το είδος των κυρώσεων που επιβάλλονται στις διαδικτυακές πλατφόρμες.

moneyreview.gr

Διαβάστε επίσης:

Ε.Ε.: Συμφωνία για τον καθορισμό κατώτατου μισθού

Κρυπτονομίσματα και ευεξία: Συμβουλές για το πώς οι επενδυτές πρέπει να βλέπουν πέρα από τις κρίσεις

Ουκρανία: Η ΕΕ συνεχίζει την αναθεώρηση του κώδικα δεοντολογίας για τις διαδικτυακές πλατφόρμες

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News