Κόσμος Δευτέρα 28/02/2022, 08:59
ΚΟΣΜΟΣ

Τηλεφωνική επικοινωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας

Τηλεφωνική επικοινωνία του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον πρόεδρο της Ουκρανίας

Με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο επικοινώνησε το βράδυ της Κυριακής (27/2) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ενώ τον ευχαρίστησε για την συμπαράσταση. Ο κ. Βαρθολομαίος ευχήθηκε στον κ. Ζελένσκι σύντομα να επικρατήσει η ειρήνη στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ἀνακοινοῦται ὅτι τό ἑσπέρας τῆς σήμερον, Κυριακῆς, 27ης Φεβρουαρίου 2022, ὁ Πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας Ἐξοχώτατος κ. Βλαδίμηρος Ζελένσκυ ἐπεκοινώνησε τηλεφωνικῶς πρός τήν Α.Θ.Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον, πρός τόν ὁποῖον περιέγραψε τήν ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν εἰς τήν χώραν του μετά τήν εἰσβολήν τῶν στρατευμάτων τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, Τόν ηὐχαρίστησε διά τάς ἀπό μέρους τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκδηλώσεις συμπαραστάσεως πρός τήν δοκιμαζομένην χώραν του καί Τόν παρεκάλεσε νά ἐντείνῃ τάς προσευχάς Του διά τόν διεξαγόμενον ἀγῶνα τῶν Οὐκρανῶν διά τήν προάσπισιν τῆς ἐλευθερίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς πατρίδος των.

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης διεβεβαίωσε τήν Α.Ἐξοχότητα τόν κ. Πρόεδρον διά τήν ἀλληλεγγύην τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί διά τάς συνεχεῖς προσευχάς αὐτῆς ὑπέρ τῆς καταπαύσεως τοῦ πυρός καί τοῦ ἀμέσου τερματισμοῦ τῶν πολεμικῶν συγκρούσεων, τόν συνεχάρη διά τό ἀκμαῖον ἀγωνιστικόν φρόνημά του, τήν ἔμπνευσιν καί στήριξιν τάς ὁποίας δίδει μέ τήν γενναίαν στάσιν του εἰς τόν λαόν του, καί τοῦ ηὐχήθη τήν ἐξ ὕψους δύναμιν καί ἀντοχήν διά νά ἐπικρατήσῃ ὡς τάχιστα ἡ εἰρήνη εἰς τήν Οὐκρανίαν, ὁ λαός τῆς ὁποίας, ὡς καί ἄλλοι λαοί, ἔλαβε τήν Ὀρθόδοξον πίστιν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως».

 

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News