Κόσμος Πέμπτη 21/01/2021, 22:50
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ

Κοινό πλαίσιο στην Ε.Ε. για τη χρήση rapid test αντιγόνου και την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων

φωτ. REUTERS

Oμόφωνα συμφώνησαν σήμερα οι ηγέτες των χωρών μελών της Ε.Ε. αναφορικά με τη σύσταση του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τη χρήση rapid test αντιγόνου και την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των τεστ για COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ.

Πρόκειται για κεντρικό εργαλείο που συμβάλλει στον μετριασμό της εξάπλωσης του ιού και συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Η αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων των τεστ για τη μόλυνση από τον ιό SARS-CoV2 από πιστοποιημένους οργανισμούς υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή κυκλοφορία, ο εντοπισμός και η θεραπεία διασυνοριακών επαφών.

Η προσπάθεια αυτή προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή ενός τυποποιημένου συνόλου δεδομένων μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας και ιεράρχηση καταστάσεων για τη χρήση τέτοιων δοκιμών (π.χ. επαφές επιβεβαιωμένων περιπτώσεων, συστάδες εστιών).

Η σύσταση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις μελλοντικής απόδειξης για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εξελισσόμενης πανδημίας: ο κοινός κατάλογος των κατάλληλων rapid test αντιγόνου COVID-19 πρέπει να είναι αρκετά ευέλικτος για την προσθήκη ή την αφαίρεση των test των οποίων η αποτελεσματικότητα επηρεάζεται από μεταλλάξεις της COVID-19.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν καλέσει τον Δεκέμβριο του 2020 την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα κοινό πλαίσιο για τα rapid test και για την αμοιβαία αναγνώριση των αποτελεσμάτων τους. Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 18 Δεκεμβρίου 2020. Η παρούσα σύσταση αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων στα αρμόδια όργανα του Συμβουλίου και εγκρίθηκε υπό την πορτογαλική Προεδρία. Η σύσταση του Συμβουλίου δεν είναι νομικά δεσμευτική. Καθορίζει τις βέλτιστες πρακτικές, τις οποίες τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News