Κόσμος Τρίτη 20/10/2020, 14:17
ΚΟΣΜΟΣ

«Χρυσά διαβατήρια»: Προειδοποιητικές επιστολές της Κομισιόν σε Κύπρο και Μάλτα

Φωτ. Unsplash

Διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας ξεκινά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκδίδοντας προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με την υπόθεση των «χρυσών διαβατηρίων».

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Κομισιόν, «η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση από τα εν λόγω κράτη μέλη της υπηκοότητάς τους – και, συνεπώς, της ενωσιακής ιθαγένειας – ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη, δεν συνάδει με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Κομισιόν, «υπονομεύει την ακεραιότητα του καθεστώτος της ενωσιακής ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η Κομισιόν επισημαίνει ότι λόγω της φύσης της ενωσιακής ιθαγένειας, τα συστήματα αυτά έχουν επιπτώσεις στο σύνολο της Ένωσης. «Όταν ένα κράτος-μέλος χορηγεί ιθαγένεια, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καθίσταται αυτομάτως πολίτης της Ε.Ε. και απολαύει όλων των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτό το καθεστώς, όπως το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, διαμονής και εργασίας εντός της Ε.Ε. ή το δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές, καθώς και στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κατά συνέπεια», όπως σημειώνει, «τα αποτελέσματα των συστημάτων χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές δεν περιορίζονται στα κράτη-μέλη που τα εφαρμόζουν, ούτε είναι ουδέτερα σε σχέση με τα άλλα κράτη μέλη και την Ε.Ε. στο σύνολό της.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση της ενωσιακής ιθαγένειας ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη υπονομεύει την ουσία της ενωσιακής ιθαγένειας.

Η Κομισιόν δίνει προθεσμία δύο μηνών στις κυβερνήσεις της Κύπρου και της Μάλτας για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη για το θέμα.

Ακολουθήστε το Money Review στο Google News