Υπουργείο Εσωτερικών

Φωτ. Reuters
BUSINESS & FINANCE

Κανένα επαγγελματικό μίσθωμα σε ακίνητο του Δημοσίου δεν θα λήξει μέσα στην πανδημία διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη, προαναγγέλλοντας τριετή παράταση για όλες τις επαγγελματικές μισθώσεις με εκμισθωτή το Δημόσιο, που έχουν λήξει από τις αρχές του έτους ή λήγουν μέσα στο 2021.