Υπηρεσίες

Ευρωζώνη: «Επιτάχυνε» ο κλάδος υπηρεσιών, υποχώρησε η μεταποίηση τον Απρίλιο
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο σύνθετος δείκτης PMI για μεταποίηση και υπηρεσίες της S&P Global στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 55,8 τον Απρίλιο από το 54,9 του Μαρτίου, ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών που τον έβλεπαν στο 53,9, χάρη στον ισχυρό κλάδο υπηρεσιών.